Ouders en de school

Als ouder ken jij je kind door en door. Ook zie je hoe jouw kind zich thuis gedraagt. Dat kan voor ons op school waardevolle informatie zijn. Andersom is het voor ouders net zo fijn als onze leerkrachten regelmatig in gesprek gaan; als het kan met jouw kind er zelf bij. Tijdens die gesprekken bespreken we hoe jouw kind zich ontwikkelt op school en in de klas. 

Wij zien ouders als betrokken partners. Regelmatig melden ouders zich aan als gastspreker bij verschillende thema’s, als extra begeleider op excursies en doen mee aan ouderpanels. 

MR en OV

Als ouder kan je ook deelnemen aan de medezeggenschapsraad (MR) of de oudervereniging (OV). In de MR zitten ouders en leerkrachten, die meepraten en meebeslissen over het beleid van de school. Ouders in de OV ondersteunen de school bij het organiseren activiteiten.

Heb jij ideeën over de school? Of wil je als ouder je steentje bijdragen. Neem dan contact met ons op.

Klachtenregeling

De Kring hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat – vertrouwelijk – melden bij onze vertrouwenspersoon. Kijk voor de contactgegevens in de schoolgids  -> Vertrouwenspersoon.

In de klachtenregeling van SaKS leest u hoe u een klacht kan indienen.