Dit is de Kring

Onderwijs in Thema’s

Bij De Kring zoeken we altijd naar mogelijkheden om ons onderwijs in thema’s te gieten. Van ‘circus’ tot ‘112, wat kan ik ermee?’, voor ons is een thema de ideale manier om kinderen vertrouwd te maken met wat er in onze samenleving speelt. Waarbij je oefent in 21-ste eeuwse vaardigheden als samenwerken, je eigen talenten ontdekken, verantwoordelijkheid tonen en tegelijk bruggen slaat naar meer traditionele leerdoelen als rekenen, lezen en spellen. Werken in thema’s biedt ons de mogelijkheid om samenhang tussen alle vakgebieden te creëren. Bij de groepen 1/2 t/m groep 4 is “spel” een leidende activiteit, die samenhang brengt in het totale aanbod. In de groepen 5 t/m 8 speelt het doen van onderzoek een belangrijke rol in ons onderwijs.

Maar een thema is vooral uitdagend. Elke zes tot acht weken is het feest, als kinderen zich weer op een nieuw onderwerp storten. Schoolbreed bepaald zoals bij ‘De Kring 90’ of voortkomend uit een vraag die leeft in een specifieke groep. We gaan op ontdekkingsreis, halen onze kennis uit alle hoeken en gaten, betrekken ouders en grootouders erbij en werken toe naar een spectaculair einde. Rara, hoe wij het thema ‘circus’ hebben afgesloten? Met een circusvoorstelling natuurlijk voor ons ‘hooggeëerd publiek’.

Ontwikkelingsgericht onderwijs

Zo gaat onderwijs leven, zo beklijft kennis. Als kinderen het kunnen zien, voelen, ruiken en aanraken. De Kring omarmt de principes van ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Daarbij doe je meer dan een goede basis leggen. Dan prikkel je alle zintuigen op school. Dan boor je de energie en creativiteit aan die vrijkomt als kinderen hun talenten mogen gebruiken. Daardoor zie je ze nog meer groeien en krijgen ze het geloof in zichzelf, waarmee ze hun hele leven vooruit kunnen.

“Je ziet leerlingen nog meer groeien en het geloof krijgen in zichzelf, waarmee ze hun hele leven vooruit kunnen.”