Ouders en de school

Informatie naar ouders

Wij informeren ouders op verschillende manieren, namelijk via:

  • MijnRapportfolio; Zoals de naam al zegt is MijnRapportfolio een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. MijnRapportfolio is volledig afgestemd op de visie van onze school. Met Mijn Rapportfolio heeft u altijd toegang tot de ontwikkelingsstappen van uw kind. Gewoon op uw smartphone, tablet of op de computer, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
  • Social Schools: communicatie vanuit de school verloopt via dit digitale communicatiemiddel. Via deze weg ontvangt u onze nieuwsbrief. Daarnaast kunt u via social schools per klas belangrijke nieuwtjes en foto’s van activiteiten teruglezen. Ook kunt u zelf via Social Schools contact opnemen met de leerkrachten en/of ziekmeldingen doorgeven.
  • Een informatiemiddag voor groep 3 en groep 8 aan het begin van het schooljaar. Met aandacht voor de leerstof en de werkwijze in de klas. De overige groepen verzorgen kijkmiddagen aan het begin van het jaar, waarbij u samen met uw kind een kijkje mag nemen in de klas.
  • Onze website. Hierop vindt u diverse informatie. 
  • Een ouder-kindgesprek in september/oktober, waarbij we met name over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind spreken. In groep 1/2 is dit een oudergesprek.
  • Het 10-minuten gesprek. Dat vindt plaats met alle ouders naar aanleiding van het eerste rapport (februari/maart). Naar aanleiding van het tweede rapport (juni/juli) kan op verzoek van ouders of leerkracht een gesprek plaatsvinden. Voor sommige leerlingen kan het wenselijk zijn dat ouders en leerkrachten elkaar vaker spreken.

Oudervereniging

Een vitale school is een school die waarde toevoegt aan het onderwijsprogramma. De Oudervereniging van De Kring ondersteunt het onderwijsteam bij het organiseren van diverse activiteiten zoals sportactiviteiten, feesten en culturele excursies. Ten behoeve daarvan int en beheert het de vrijwillige ouderbijdrage. 

Ook als u de ouderbijdrage niet of maar gedeeltelijk kunt betalen, mogen de kinderen deelnemen aan alle activiteiten. Voor het kamp van de groepen 8 wordt apart een bijdrage gevraagd.

MR

Via de Medezeggenschapsraad hebben ouders invloed op het beleid van de Kring. Onze MR bestaat uit 8 leden: 4 uit het schoolteam en 4 uit de ouders. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor de beschikbare plaatsen. Onze MR is met één lid vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van SaKS. Daarin worden SaKS-brede thema’s besproken met het College van Bestuur.

Wie zitten er in de MR?

Onze MR bestaat uit 8 leden en bestaat vertegenwoordiging van zowel de ouders/verzorgers als de leerkrachten. De samenstelling van de MR bestaat uit 4 ouders/verzorgers van de school en 4 leerkrachten van de school. 

Personeel: Sjors Geurts, Wendy Barendse, Hester van Knijff en Eveline van der Munnik
Ouders: Sander Schouten (voorzitter), Lotte de Graaf, Nicole Straatemans en Jenny Hamel

Voor suggesties, vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar mr.kring@saks.nl

Samen onderwijs maken

De naam De Kring is niet willekeurig gekozen. Het staat voor de verbinding tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Alleen met die verbinding kunnen wij kinderen tot volledige ontplooiing laten komen.

Wij vinden het fijn als ouders actief zijn op school. Er zijn verschillende activiteiten waarbij uw hulp zeer welkom is. Ouderraad en leerkrachten doen daarvoor regelmatig een oproep. Samen maken we het onderwijs voor uw kind.