Geschiedenis

Eigentijds en toekomstgericht onderwijs in een rijksmonument. Al zo’n honderd jaar is onze school een veilige basis voor generaties kinderen uit Alkmaar. Een tweede thuis, van waaruit zij zichzelf leren kennen.

Basisschool De Kring is gehuisvest in twee naast elkaar liggende gebouwen met een klassiek en eigen karakter. Onze onderwijsaanpak is moderner dan het gebouw doet vermoeden. We hebben de naam ‘De Kring’ niet zomaar gekozen. Hiermee zeggen we dat kinderen, leerkrachten en ouders nauw met elkaar zijn verbonden. Want alleen samen kunnen wij kinderen volledig tot ontwikkeling laten komen.

Het begon in 1927

Op 5 mei 1927 werd in de Koornlaan de eerste steen gelegd voor drie scholen: een meisjesschool, een gemengde kleuterschool en een jongensschool. In augustus 1977 werden onze drie scholen samengevoegd en gingen we verder onder de naam De Kring.

Rijksmonument

Ons schoolgebouw is een rijksmonument en het interieur is nog grotendeels in oorspronkelijke staat. Er zijn glas in lood ramen in art-decostijl, originele tegelvloeren en een royaal klassiek trappenhuis met bordestrap.

De voormalige kleuterschool heeft een ruime centrale hal, overwelfd door een spitse achtzijdige binnenkoepel van kleurig glas-in-lood. De tegellambrisering heeft acht tegeltableaus waarop je een sprookje ziet.

De voormalig jongensschool beschikt over een muurschildering gemaakt door broeder Dotanius waarop het Alkmaarse stadsbeeld van 1945 en het Alkmaars beleg in 1573 is vastgelegd.